“ ความช่วยเหลือของท่าน เป็นอัศจรรย์ที่พวกเราสัมผัสได้ ”

“มูลนิธิคุณพ่อเรย์” ต้องเลี้ยงดูเด็กผู้ด้อยโอกาสและคนพิการมากกว่า 900 คน แต่เพื่อให้กิจการต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่นตามวัตถุประสงค์ มูลนิธิฯ จึงใคร่ขอความช่วยเหลือจากท่าน โปรดแสดงความประสงค์ในการอุปถัมภ์เด็กภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ โดยท่านจะได้รับรูปภาพและประวัติสังเขปของเด็กที่ท่านให้การอุปถัมภ์ และเด็ก ๆ ก็จะแสดงความกตัญญูโดยการส่งบัตรอวยพรให้แก่ท่าน ในโอกาสสำคัญต่างๆ ข้อมูลเพิ่มเดิม

“ เราดูแลเด็กและคนพิการ มากกว่า 900 ชีวิต ใน 11 โครงการ ”

บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 เป้าหมายให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว โดยให้ที่พักอาศัยที่ปลอดภัย อาหารที่มีคุณภาพ การรักษาพยาบาล ได้รับการศึกษา....อ่านเพิ่มเดิม

บ้านเด็กแรกรับและงานภาคสนามฯ

เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2547 มีสถานะเป็นสถานพักพิงชั่วคราวให้กับเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งแบ่งเป็น งานภายในบ้านและงานภาคสนาม... อ่านเพิ่มเดิม

หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์

เริ่มดำเนินงานเมื่อ พ.ศ. 2551 ต่อมาวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าที่ประสบปัญหาเดือดร้อนไร้ผู้อุปการะดูแล แรกรับตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ถึง 7 ปี และให้การอุปการะเลี้ยงดูจนถึงอายุ 18 ปี หรือจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะและสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ ..อ่านเพิ่มเดิม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา

เปิดดำเนินงานเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 โดยให้บริการดูแลเด็กเล็กอายุระหว่าง 2 – 5 ปี ที่มาจากครอบครัวยากจนและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงหรือไม่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็ก ..อ่านเพิ่มเดิม

โรงเรียนสอนคนตาบอดฯ

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2529 เพื่อให้การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแก่ผู้พิการทางสายตา โดยจัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเมื่อปี พ.ศ. 2550 ..อ่านเพิ่มเดิม

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งโดย บาทหลวงเรย์มอน แอนลีน เบรนนัน หรือ “คุณพ่อเรย์” นักบวชคณะพระมหาไถ่ โดยเมื่อหลายสิบปีก่อน คุณพ่อเรย์มีโอกาสเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ..อ่านเพิ่มเดิม

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย

ด้วยเล็งเห็นถึงปัญหาของคนพิการที่ไม่มีโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประเทศไทยมีคนพิการ 1.9 ล้านคน (องค์การอนามัยโลกระบุว่ามี 6.3 ล้านคน) มากกว่าร้อยละ 90 ไม่ได้เรียนหนังสือ.. อ่านเพิ่มเดิม

ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่

เราคำนึงถึงความไม่เท่าเทียมของคนพิการ กับคนทั่วไปในสังคม คนพิการได้รับการปฏิบัติประหนึ่งเป็นคนชั้นสองในสังคม ไม่สามารถหางานทำ มีสิทธิต่างๆ น้อยกว่า และบ่อยครั้งก็ได้รับการปฏิเสธจากสังคม ถูกเยาะเย้ย ถากถาง และหลีกเลี่ยงจากสังคม.. อ่านเพิ่มเดิม

อุปถัมป์เด็กหรือนักเรียนพิการ

น้องธาร

เกิดวันที่ 16 เมษายน 2554. จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชา - อิม

เกิดวันที่ 29 มีนาคม 2542. จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

มายด์

เกิดวันที่ 11 กันยายน 2544. จังหวัดหนองคาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้องนิว

เกิดวันที่ 7 สินหาคม 2530. จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมพิเศษ

รำลึกคุณพ่อเรย์ 14 ปี ศึกษานำทำตามพ่อ

"พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา" กวีบทนี้เป็นสิ่งบ่งบอกถึงชีวิตของคุณพ่อเรย์ (บาทหลวงเรย์มอน อัลลีน เบรนนัน) ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ตลอดชีวิตของท่าน ท่านทำสิ่งต่าง ๆ มากมายเพื่อผู้อื่น เพื่อคนพิการ เพื่อเด็กด้อยเรร่อน เด็กกำพร้า 16 สิงหาคม นี้ ครบรอบการเสียชีวิต 14 ปี ของคุณพ่อเรย์ แม้เวลาผ่านไปเนิ่นนาน แต่สิ่งที่ท่านทำเพื่อพวกเรายังดำรงอยู่มิเสื่อมคลาย มูลนิธิคุณพ่อเรย์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน "รำลึก 14 ปี คุณพ่อเรย์" - วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2560 พิธีเปิดงานรำลึก 14 ปี คุณพ่อเรย์ กิจกรรมเพาะปลูกดาวเรือง “เหลืองสะพรั่งทั้งแผ่นดิน” กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ลูกพ่อเรย์รวมใจ ถวายพ่อ ดารารัตน์ 9,999 ดอก” 9.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา - วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560 พิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ 6.00 น. ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พิธีมิสซาและวางดอกไม้ 19.30 น. ณ วัดเซนต์นิโคลัส พัทยา - วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2560 กิจกรรมบริจาคโลหิต – ตรวจสุขภาพ และพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ “ลูกพ่อเรย์รวมใจ ถวายพ่อ ดารารัตน์ 9,999 ดอก” 8.00 น. - 12.00 น. ณ หอประชุมศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเสิร์ต "มหัศจรรย์ เต้นบันลือโลก"

คอนเสิร์ตเพื่อการกุศล "มหัศจรรย์ เต้นบันลือโลก" สนับสนุนเด็กๆ กว่า 850 ชีวิตในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ วันเสาร์ที่ 6 พฤศภาคม นี้ ที่โรงละครอาคาซ่าร์ พัทยา "มหัศจรรย์ เต้นบันลือโลก" จะพาท่านท่องโลก ชมวัฒนธรรมการเต้นประจำชาติกว่า 10 ประเทศโดยนักแสดงอาชีพ 50 ชีวิต จากมหาวิทยาลัยบริแกมยูธ สหรัฐอเมริก บัตรราคาเพียง 500, 1000, 1500 และ 2000 บาท อย่าพลาดชม ! "มหัศจรรย์ เต้นบันลือโลก" ที่โรงละครอาคาซ่าร์ พัทยาวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม เวลา 13.30 ถึง 15.00 น. ซื้อบัตรได้ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม