หนูเติบโตได้เพราะความกรุณาจากท่าน

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ดูแลเด็กกว่า 850 คน ใช้ข้าวสารวันละ 200 กิโลกรัม สัปดาห์ละ 1,400 กิโลกรัม
เดือนละ 5,600 กิโล ปีละ 67,200 กิโลกรัม ปัจจุบันราคาข้าวสารเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30 บาท ....
       
 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์บริจาคข้าว จำนวน :
กิโลกรัม เป็นเงิน :
 
หรือต้องการบริจาคเป็นเงิน จำนวน :
บาท

*กรุณากรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อมูลนิธิ ฯ จะสามารถติดต่อท่านได้

       
       
  ข้อความ / รายละเอียด
       
  ชื่อ-สกุล *  
  เบอร์โทรศัพท์/มือถือ* ตัวอย่าง : 081 9822957
  อีเมล์ * ตัวอย่าง : youname@hosting.com
  ที่อยู่ :