เรายินดีในทุกความช่วยเหลือจากท่าน

ท่านสามารถเลือกเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเด็กได้ตามที่ท่านพอใจโดยเลือก ของโครงการใดโครงการหนึ่ง

บ้านเด็กแรกรับและงานภาคสนาม เด็กที่เคยเร่ร่อน ( 30 คน ) 2,000 บาท / มื้อ
ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษฯ ออทิสติก ดาวซินโดม ( 150 คน ) 6,000 บาท / มื้อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ( 100 คน ) 4,000 บาท / มื่อ
หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ ( 60 คน ) 4,000 บาท / มือ
โรงเรียนสอนคนตาบอด ( 150 คน ) 6,000 บาท / มือ
บ้านเด็กพระมหาไถ่ เด็กกำพร้า ( 120 คน ) 6,000 บาท / มื้อ
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ นักเรียนพิการแขนขา ( 250 คน ) 10,000 บาท / มื้อ
อื่น ๆ หรือ มากกว่าน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด
สามารถระบุจำนวนได้ที่นี้ บาท
 

 

*กรุณากรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อเราจะสามารถติดต่อท่านได้

       
  ต้องการมาเลี้ยงในวันที่  
  เนื่องในโอกาส
       
  ชื่อ-สกุล *  
  เบอร์โทรศัพท์/มือถือ* ตัวอย่าง : 081 9822988
  อีเมล์ * ตัวอย่าง : yourname@hotmail.com